MIEJSKI ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ

Adres:
Olsztyn
Al. Wojska Polskiego 8

mapa dojazdowa


Telefon:
89 535 77 78
Telefon kom:

 


DZIAŁ PROFILAKTYKI
Olsztyn
al. Wojska Polskiego 8
89 535 77 78
e-mail: profilaktyka@mzpitu.olsztyn.eu
czynny od pn. do pt.
w godz. 7.30-15.30

Centrum
Rozwiązywania Problemów
Dzieci i Młodzieży PROMYK
Olsztyn
ul. Pstrowskiego 36
89 533 58 22
e-mail: centrum@mzpitu.olsztyn.eu
czynne od pn. do pt.
w godz. 7.30-15.30

DZIAŁ TERAPII
Olsztyn
ul. Metalowa 5
89 542 94 66
e-mail: terapia@mzpitu.olsztyn.eu
czynny:od pn. do pt.
w godz. 7.30-15.30

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Olsztyn
Al. Wojska Polskiego 8
89 535 77 78
czynna: od pn. do pt.
w godz. 7.30-15.30


OFEROWANA POMOC
W NASZYCH PLACÓWKACH JEST BEZPŁATNA

(dotyczy wyłącznie mieszkańców Olsztyna)

Rejestracja:

e-mail:
UZALEŻNIENIA

UZALEŻNIENIA - ALKOHOL
UZALEŻNIENIA - KOMPUTER
UZALEŻNIENIA - NIKOTYNA
UZALEŻNIENIE SEKS
UZALEŻNIENIA - LEKI
UZALEŻNIENIA - NARKOTYKI
UZALEŻNIENIA - HAZARD

Przyjmowanie wniosków o wszczęcie sądowej procedury
leczenia odwykowego dla ludzi z problemem alkoholowym.

Realizacja specyficznych programów korekcyjno-terapeutycznych (alkohol, narkotyki)
adresowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.
Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla dzieci i młodzieży doświadczających
przemocy fizycznej, emocjonalnej, seksualnej.

Realizacja zadań z zakresu zintegrowanej profilaktyki problemowej.

Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych.
Pomoc rodzinom osób uzależnionych (współuzależnienie).

OFEROWANA POMOC W NASZEJ PLACÓWCE JEST BEZPŁATNA
(dotyczy wyłącznie mieszkańców Olsztyna)
 
 
 
 
DZIEDZINA :
Infolinia Medyczna MEDIS
Informator Medyczny MEDIS
Mapa strony  |  Mapa strony XML 
Informacja Telefoniczna
Informator Medyczny
Oferta
Polityka prywatności
Kontakt
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Mapa  |  Mapa XML 
Infolinia
Informator
Kontakt   |   Oferta
Polityka prywatności
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone