VADEMECUM PACJENTA

  Klikając na zamieszczoną niżej ikonkę "Vademecum 2012" zapoznacie się Państwo
z prawami pacjenta korzystającego ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej
ze środków publicznych.
    Vademecum zawiera podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania
Narodowego Funduszu Zdrowia, prawach i obowiązkach pacjenta, procedurach
postępowania i zakresie świadczeń NFZ.
 
 Informacje zaczerpnięto ze strony www.nfz-olsztyn.pl

 
 
Infolinia Medyczna MEDIS
Informator Medyczny MEDIS
Mapa strony  |  Mapa strony XML 
Informacja Telefoniczna
Informator Medyczny
Oferta
Polityka prywatności
Kontakt
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Mapa  |  Mapa XML 
Infolinia
Informator
Kontakt   |   Oferta
Polityka prywatności
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone