POMOC DORAŹNA

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH NAGŁYCH ZACHOROWAŃ
 

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999
wzywamy zawsze w sytuacji zagrożenia życia
 
a w szczególności w sytuacjach:
- utraty przytomności,
- upadków z wysokości,
- złamań,
- wypadków komunikacyjnych,
- nagłych zaburzeń świadomości,
- urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach,
- nagłej duszności,
- porażenia prądem elektrycznym,
- porodu
- oraz dolegliwości związanych z ciążą a także nagłych zachorowań
  w miejscu publicznym.
 
W razie wątpliwości, czy w danej sytuacji należy wezwać pogotowie,
powinniśmy zawsze zadzwonić na numer 999.
Odpowiednio przeszkolony dyspozytor będzie umiał ocenić,
czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki,
czy też odesłania do ambulatoryjnej lub wyjazdowej nocnej i świątecznej
opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
 
IZBY PRZYJĘĆ, SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE
W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia można skorzystać
z pomocy Izby Przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).
Tam udzielona zostanie niezbędna pomoc, w razie potrzeby pacjent będzie hospitalizowany. 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Jeżeli choroba wystąpi w czasie, kiedy placówki podstawowej opieki zdrowotnej
są nieczynne, tj. od godziny 18.00 do 8.00 w dni powszednie albo w sobotę,
niedzielę lub święto, można skorzystać z podstawowej opieki zdrowotnej,
udzielanej w dyżurnej placówce.

 
 
Świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Olsztynie
udziela w dni robocze w godz 18.00 - 8.00,
w soboty, niedziele i święta - całodobowo:
 
Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
(porady lekarza POZ dla osób dorosłych)
Olsztyn, ul.Niepodległości 44    tel. 89 532 63 40
 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
(porady lekarza POZ dla osób dorosłych)
Olsztyn, ul.Żołnierska 18     tel. 89 670 91 25
 
NZOZ "MALARKIEWICZ I SPÓŁKA"
(porady lekarza POZ ze szczególnym uwzględnieniem
opieki lekarskiej nad kobietami w ciąży)
Olsztyn, ul.Sybiraków 36    tel. 89 675 00 15
 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
(porady lekarza POZ ze szczególnym uwzględnieniem
opieki lekarskiej nad dziećmi)
Olsztyn, ul.Żołnierska 18A     tel. 89 539 33 99

 

 

 
                                                                          
 
  Opracowano na podstawie informacji NFZ

 

 
 
Infolinia Medyczna MEDIS
Informator Medyczny MEDIS
Mapa strony  |  Mapa strony XML 
Informacja Telefoniczna
Informator Medyczny
Oferta
Polityka prywatności
Kontakt
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Mapa  |  Mapa XML 
Infolinia
Informator
Kontakt   |   Oferta
Polityka prywatności
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone