NASZE ZDROWIE W UE

DOSTĘP DO OPIEKI ZDROWOTNEJ PODCZAS TYMCZASOWEGO POBYTU
W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

    Przed wyjazdem do jednego z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia powinna zaopatrzyć się w odpowiedni dokument - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub formularz z serii E 100.
    Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub formularz jest dowodem, że dana osoba jest uprawniona do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego w swoim kraju, a w przypadku Karty, stanowi ona także dowód zgody ubezpieczyciela na pokrycie kosztów niezbędnego z przyczyn medycznych leczenia, w trakcie pobytu za granicą.
    W celu uzyskania tych dokumentów należy we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia złożyć Wniosek o wydanie formularza E 106, E109 i E 111 (w starej wersji) oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

DOSTĘP DO OPIEKI ZDROWOTNEJ PODCZAS TYMCZASOWEGO POBYTU
W POLSCE

    Osoba uprawniona do opieki zdrowotnej na podstawie przepisów wspólnotowych o koordynacji, podczas pobytu w Polsce ma prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Informacje o świadczeniodawcach, którzy zawarli umowy z NFZ, można uzyskać we właściwym oddziale wojewódzkim Funduszu. Na budynkach tych placówek zamieszczone jest logo NFZ.
   Jak uzyskać świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej?
Należy udać się do lekarza, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępczy. Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje badania i poradę udzieloną przez lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz może także skierować pacjenta na badania diagnostyczne, do  specjalisty lub do szpitala.
    W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia, otrzyma się niezbędne świadczenia medyczne bez skierowania.
Należy udać się do szpitala, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat zastępczy. W trakcie pobytu w szpitalu zabiegi, badania i leki zapewniane są bezpłatnie.

   Szczegółowe informacje można uzyskać w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia.


 

 
 
Infolinia Medyczna MEDIS
Informator Medyczny MEDIS
Mapa strony  |  Mapa strony XML 
Informacja Telefoniczna
Informator Medyczny
Oferta
Polityka prywatności
Kontakt
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Mapa  |  Mapa XML 
Infolinia
Informator
Kontakt   |   Oferta
Polityka prywatności
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone