lek. med. JOANNA OSOWSKA-GEHRMANN
PORADNIA FONIATRYCZNA, LARYNGOLOGICZNA
I AUDIOLOGICZNA

Nazwisko:
lek. med. JOANNA OSOWSKA-GEHRMANN
laryngolog, specjalista foniatra

Adres:
Olsztyn


Telefon:
Telefon kom:

Poradnia Foniatryczno-Laryngologiczna
i Audiologiczna czynna:
 

INFORMACJA OGRANICZONA

 


Rejestracja:

 
 
Zawarta umowa z NFZ
 
 
Gabinet bez barier architektonicznych
SPECJALNOŚCI LEKARSKIE

LARYNGOLOGIA
FONIATRIA
AUDIOLOGIA

BADANIA SPECJALISTYCZNE, ZABIEGI

VIDEOSTROBOSKOPIA

LOGOPEDIA

LOGOPEDIA - TERAPIA MOWY

BADANIA DZIECI w ramach
PROGRAMU POWSZECHNEGO
BADANIA SŁUCHU U NOWORODKÓW

Powyższy podmiot nie wykonał aktualizacji danych o własnej działalności.

UWAGA
Aby znaleźć aktualne dane aktywnych oferentów z tej kategorii wybierz dziedzinę.
 
 
Mapa strony  |  Mapa strony XML 
Informacja Telefoniczna
Informator Medyczny
O nas
Polityka cookies
Kontakt
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Mapa  |  Mapa XML 
Infolinia
Informator
O nas
Kontakt
Polityka cookies
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone