Friday, 21 Stycznia 2022
     

 

VADEMECUM PACJENTA

  Klikając na zamieszczoną niżej ikonkę "Vademecum 2012" zapoznacie się Państwo
z prawami pacjenta korzystającego ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej
ze środków publicznych.
    Vademecum zawiera podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania
Narodowego Funduszu Zdrowia, prawach i obowiązkach pacjenta, procedurach
postępowania i zakresie świadczeń NFZ.
 
 Informacje zaczerpnięto ze strony www.nfz-olsztyn.pl 

 
 
Mapa strony |  Mapa strony XML |  Artneo |  codeit.pl
copyright © by MEDIS