Friday, 21 Stycznia 2022
     

 

Informacja telefoniczna


TELEFONICZNA INFORMACJA MEDYCZNA  194-34 

 

  Dzwoniąc pod nr telefonu 194-34 można w prosty i łatwy sposób uzyskać szczegółową informację o współpracujących z nami lekarzach i placówkach medycznych

 

nr 194-34 jest numerem telefonu stacjonarnego operatora sieci Orange

 

PRAWIDŁOWE WYBIERANIE NUMERU TELEFONICZNEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ MEDIS
 

z telefonów stacjonarnych
*
ze strefy numerycznej 89 (teren byłego woj. olsztyńskiego)
wybieramy tylko nr
194 34 (bez numeru kierunkowego)
* ze strefy numerycznej innej niż 89 (np. z terenu byłego woj. suwalskiego
lub elbląskiego)
wybieramy nr 89 194 34 (wraz z numerem kierunkowym 89)

 

z telefonów komórkowych
* wybieramy nr 89 194 34 (wraz z numerem kierunkowym 89)
 

 
Możecie Państwo dzwonić do nas również na "tradycyjny" numer telefonu

89 534 94 42  

na ogólnie przyjętych zasadach
 

 

Udzielamy informacji o:

- lekarzach prowadzących praktyki medyczne

- adresach i telefonach gabinetów lekarskich, placówek, firm medycznych

- dniach i godzinach ich funkcjonowania

- świadczonych usługach medycznych, oferowanych produktach

- czy świadczone usługi są refundowanie przez NFZ

 

    

 *  Opłata za połączenie telefoniczne z naszą Informacją jest zależna od stawek
     operatora telekomunikacyjnego obsługującego osobę dzwoniącą.

 

 

 

 

 

 

 
 
Mapa strony |  Mapa strony XML |  Artneo |  codeit.pl
copyright © by MEDIS