Wtorek, 07 Grudnia 2021
     

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.
Administratorem Danych Osobowych Informacji Medycznej Medis
jest Olbit Jacek Szelągowski
z siedzibą w Olsztynie przy ul. Boenigka 40/40
2.
Z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych można kontaktować się  pisemnie,
za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Olbit, ul. Boenigka 40/40, 10-686 Olsztyn
lub na adres e-mail: info@olbit.pl
3.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających
ze świadczonych usług realizowanych przez Administratora.
4.
Dane pozyskiwane są :
- bezpośrednio od Kontrahentów  na etapie sporządzania lub podczas realizacji Umowy
- z publicznie dostępnych źródeł, w tym: CRL-NIL, CEIDG, KRS,
- z oficjalnych stron  internetowych branży medycznej
5.
Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
6.
 W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pana/Pani danych osobowych.
- żądania od Administratora usunięcia Pana/Pani danych osobowych.
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
- przenoszenia Pana/Pani danych osobowych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.
Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom.
8.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem,przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 
 
Mapa strony |  Mapa strony XML |  Artneo |  codeit.pl
copyright © by MEDIS