Friday, 21 Stycznia 2022
     

 

MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY
PW. BŁ. GERARDA FUNDACJI POLSKICH
KAWALERÓW MALTAŃSKICH W WARSZAWIE
„POMOC MALTAŃSKA” ODDZIAŁ W BARCZEWIE

Nazwa:
MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA

Adres:
Barczewo

mapa dojazdu

Telefon:
Telefon kom:

 
OPIEKA STACJONARNA
- CAŁODOBOWA

OPIEKA DZIENNA
- OD PN. DO PT.

Zawarta umowa z NFZ
I ŚWIADCZENIA PRYWATNE
INFORMACJA OGRANICZONA

 


Rejestracja:

 
 
Zawarta umowa z NFZ
I ŚWIADCZENIA PRYWATNE
 
 
Szpital bez barier architektonicznych
SPECJALNOŚCI LEKARSKIE

GERIATRIA
REHABILITACJA MEDYCZNA

PIELĘGNACJA I OPIEKA

HOSPICJA
ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE
DOM OPIEKI

REHABILITACJA

REHABILITACJA DOROSŁYCH

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA I REHABILITACJA
 
- ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
  (stacjonarna opieka całodobowa - NFZ i prywatnie)
- ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA PACJENTÓW
   PRZEWLEKLE WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
   (stacjonarna opieka całodobowa - NFZ i prywatnie)
 
- OŚRODEK REHABILITACJI MEDYCZNEJ 
   (stacjonarna opieka całodobowa - prywatnie)
- AMBULATORYJNE ZABIEGI REHABILITACYJNE (prywatnie)
- OŚRODEK DZIENNEJ OPIEKI GERIATRYCZNEJ (prywatnie)
 
 
ZAPEWNIAMY
- świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze
- opiekę lekarską
- rehabilitację
- terapię zajęciową
- terapię logopedyczną
- terapię psychologiczną
- diagnostykę i terapię z zastosowaniem systemu multimedialnego
  C-Eye dla pacjentów w stanie obniżonej świadomości
- stacjonarne pobyty “wytchnieniowe”
 
 
 
 
Mapa strony |  Mapa strony XML |  Artneo |  codeit.pl
copyright © by MEDIS